tr
Email

Email

info@sue.com.tr

İletişime Geçin

Telefon

+90 216 706 20 00

BLOG

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİ

EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİ

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı halleri düzenlemiştir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinin 5. Fıkrası ise; işçiye belirli...

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İş Kanunu’nun 18. maddesinde otuzdan fazla işçi çalıştıran işverenlerin altı aydan fazla kıdemi olan bir işçinin iş sözleşmesinin kanunda sayılan haklı nedenler mevcut olmadığı takdirde...

İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI

İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI

İşçi hastalandığında ya da bir rahatsızlık geçirdiğinde doktor tarafından işçiye istirahat raporu verilmesi mümkündür. İş göremezlik raporu olarak adlandırılabilecek bu belgeyi...