tr
Email

Email

info@sue.com.tr

İletişime Geçin

Telefon

+90 216 706 20 00

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Büromuz Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında; ceza hukuku genel ve özel hükümlerden kaynaklanan suçları, gümrük mevzuatından kaynaklanan suçları, aile hukukundan kaynaklanan suçları, iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıkları, ihaleye fesat karıştırma ve benzeri nitelikteki suçları, kambiyo suçları ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan kaynaklanan suçlara ilişkin savunma ve müdahillik hizmeti sunmaktadır.