tr
Email

Email

info@sue.com.tr

İletişime Geçin

Telefon

+90 216 706 20 00

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Hukuk büromuz; yerli ve yabancı sermayeli şirketlere şirketin kuruluş aşamasından başlayarak, ticari faaliyetleri esnasında Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku kapsamında ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti etkin şekilde sağlayarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturduğu gibi birçok durumda uyuşmazlıkların ortaya çıkmasının önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktadır.  

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında büromuzun sunmuş olduğu hukuki hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki şekildedir:

 Şirket kuruluşu, irtibat bürosu ve şube açılışları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası ortaklıklara ilişkin danışmanlık verilmesi.

 Mevzuat ile ilgili tüm gelişmeleri takip edilerek müvekkil şirketlerin ivedilikle bilgilendirmesi.

 Olağan ve olağanüstü genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak ve gerektiği hallerde toplantıların yapılması.

 Birleşme ve satın almalar, şirket birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık sağlanması.

 Sermaye artırımı ve azalışlarında yasal danışmanlık verilmesi.

 Şirket ana sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, hisse rehini sözleşmelerinin hazırlanması.

 Dağıtım sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, acentelik sözleşmelerinin hazırlanması.

 Kredi anlaşmaları, genel proje finansmanı anlaşmaları, finansal kiralama anlaşmaları, rehin sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri ve garanti anlaşmalarının hazırlanması.

 Lisans sözleşmelerinin hazırlanması.

 Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması.

 Rekabet hukuku ile ilgili konularda; rekabet hukuku konularının analizi, rekabet kurulu başvuruları, dikey ve yatay anlaşmalara uyum ile ilgili danışmanlık sağlamak.

 Due Diligence sürecinin değerlemesi ve tamamlanması.