tr
Email

Email

info@sue.com.tr

İletişime Geçin

Telefon

+90 216 706 20 00

Tüketici ve Reklam Hukuku

Tüketici ve Reklam Hukuku

Tüketici ve Reklam Hukuku

Tüketici Hukuku ve Reklam Hukuku’nun Türkiye’de yeni gelişen alanlar arasında olması sebebiyle bu alanlarda son dönemde mevzuat değişiklikleri olduğu gibi birçok yeni mevzuat da yürürlüğü girmiştir ve mevzuatın gelişimi her geçen gün devam etmektedir. Bu sebeple özellikle şirketlerin yürürlüğe yeni giren mevzuatları ve mevzuat değişiklerini yakından takip etmeleri ve uygulamalarının güncel mevzuata uygun olmasını sağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda büromuz tarafından şirketlerin ve kişilerin yargıya intikal eden uyuşmazlıkları konusunda avukatlık hizmeti ile birlikte şirketlerin uygulamalarının mevzuata uygunluğunun sağlanması adına danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Tüketici Hukuku ve Reklam Hukuku alanlarında büromuzun sunmuş olduğu hukuki hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki şekildedir;

Tüketici Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görülen her türlü şikayet, dava ve uyuşmazlıkların takibi,

Tüketici uyuşmazlıklarının tüketici mevzuatı çerçevesinde ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz müvekkillerin menfaatlerine uygun düşecek şekilde çözümü için hukuki danışmanlık verilmesi.

Müvekkil şirketlerin özellikle faaliyet alanına giren konularda gerekli sertifika ve belgelerin alınması (Garanti Belgesi ve CE Sertifikası vs.) konularında hukuki danışmanlık verilmesi.

Değişik tipte ürün ve hizmet satışlarının hukuki uygunluğu konusunda hukuki destek verilmesi ile bu satışlara ilişkin altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması.

Müvekkil şirketlerin değişen tüketici mevzuatından haberdar edilmesi.

İnternet üzerinden yapılan satışlar ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması.

Ticari elektronik ileti gönderimi ve kayıt altına alınacak kişisel verilerin saklanması ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması.

Tüketici hukukuna ilişkin kanuni düzenlemelerin şirket uygulamalarına adapte edilmesi hususunda danışmanlık verilmesi.

Reklamların, Tüketici Mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritelerinin (Reklam Kurulu ve RTUK) uygulamalarına uygun şekilde hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi ve içerik kontrolü yapılması.

- Düzenlenecek yarışma, promosyon, çekilişlerin mevzuata uygunluk denetiminin yapılması, Milli Piyango İdaresi çekiliş başvuruları ve süreç takibi.